EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB” eller ”Global Coordinator”), har idag meddelat Linc AB (publ) (”Linc” eller ”Bolaget”) och Bengt Julander (”Huvudägaren”), att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm den 28 maj 2021 (”Erbjudandet”), beviljade Huvudägaren en option till Global Coordinator att förvärva ytterliggare 2 238 805 befintliga aktier i Linc för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Lincs aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har SEB, som stabiliseringsmanager, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.