Investor in Life Science

Vi skapar värde och bidrar till förbättrad livskvalitet inom Life Science.

Läs mer

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science-industrin – primärt i läkemedels- och medicinteknikbolag. Våra investeringar inom läkemedelsutveckling sker oftast i en tidig fas medan investeringar inom medicinteknik görs i mer mogna verksamheter.

 

 

 

VÅRA INNEHAV

NOTERADE INNEHAV

ONOTERADE INNEHAV