Styrelse

Bengt Julander

Bengt Julander

Född 1953. Ordförande sedan 1991.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Nej/Nej

Utbildning:
Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, Nefecon AB, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Sedana Medical AB, Stille AB, Swevet AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Calliditas Therapeutics AB (publ), Stille AB (publ) och MedCap AB (publ) samt styrelseledamot i Eriksbergskliniken.

Innehav i Linc AB:
37 761 195 aktier.​

Anders Hansen

Anders Hansen

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning:
Leg. läkare och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:
Specialist i psykiatri, Sofiahemmet Sjukhus. Styrelseledamot i MedCap AB och Gram Medicin AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Bolagsman i Klinisk Specialistutbildning i Sverige Handelsbolag.

Innehav i Linc AB:
400 000 köpoptioner.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:
Ledamot i Kavli Holding AS, Cybercom Group AB, SJ AB, Lifco AB, Fasadgruppen Norden AB och ordförande för Hello World! Ideell Förening. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Fasadgruppen Invest AB, Cybercom Group AB, Cybercom Holding AB, Norrporten AB/Fastighets-aktiebolaget Norrporten, Hagströmska Holding AB/Hagströmska Gymnasiet AB, Big Bag Group AB och Zifro AB.

Innehav i Linc AB:
200 000 köpoptioner. ​

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning: 
Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Övriga nuvarande uppdrag: 
Styrelseordförande i MDA Management AB, Sahlgrenska Science Park, Saminvest AB, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA Väst) och Occlutech International AB. Ledamot i Oblique Therapeutics AB, Promore AB, Tand och läkemedelsförmånsverket (TLV) insynsråd

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelsemedlem i Recipharm AB, Camurus AB, Enzymatica AB, Praktikertjänst AB, Skandias fullmäktige, West Atlantic AB, Castellum AB, Mölnlycke Health Care AB.

Innehav i Linc AB:
200 000 köpoptioner.​