Styrelse

Bengt Julander

Bengt Julander

Född 1953. Ordförande sedan 1991.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Nej/Nej

Utbildning:
Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Knil AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Part Production Sweden AB och Reison Medical AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Calliditas Therapeutics AB (publ), Stille AB (publ) och MedCap AB (publ) samt styrelseledamot i Sedana Medical AB, Medivir AB och Eriksbergskliniken.

Innehav i Linc AB:
33 121 195 aktier.​

Anders Hansen

Anders Hansen

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning:
Leg. läkare och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:
Specialist i psykiatri, Sofiahemmet Sjukhus. Styrelseledamot i Gram Medicin AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i MedCap AB och bolagsman i Klinisk Specialistutbildning i Sverige Handelsbolag.

Innehav i Linc AB:
300 000 aktier.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB, vice styrelseordförande i BICO AB och ledamot i Lifco AB, Elanders AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Werksta Nordic AB samt IVAs Näringslivsråds styrelse.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Fasadgruppen Invest AB, SJ AB, Kavli Holding AS, Cybercom Group AB, Cybercom Holding AB, Norrporten AB/Fastighets-aktiebolaget Norrporten, Hagströmska Holding AB/Hagströmska Gymnasiet AB, Big Bag Group AB och Zifro AB.

Innehav i Linc AB:
200 000 aktier. ​

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

.Marianne Dicander Alexandersson

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja

Utbildning: 
Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Övriga nuvarande uppdrag: 
Styrelseordförande i MDA Management AB, Sahlgrenska Science Park AB, Saminvest AB och Occlutech Holding AG. Ledamot i Oblique Therapeutics AB och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och styrgruppsordförande i R2B Research to Business med IVA´s 100-lista.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelsemedlem i Promore AB, Recipharm AB, Camurus AB, Enzymatica AB, Praktikertjänst AB, Skandias fullmäktige, West Atlantic AB, Castellum AB, Mölnlycke Health Care AB.

Innehav i Linc AB:
100 000 aktier.​