Affärsidé

Lincs affärsidé är att som ägare vara med och utveckla välskötta Nordiska Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Investeringar sker i nordiska, produktorienterade bolag med global potential.

Linc investerar i normalfallet 25-250 MSEK i respektive investering, där den initiala instegsinvesteringen ofta är en relativt liten investering och följdinvesteringar oftast utgör den större delen av totalt investerat belopp. Linc säkerställer ett meningsfullt inflytande genom att normalt vara en av de större investerarna. Vi värdesätter delägande från ledning, anställda samt andra kompetenta och långsiktiga medinvesterare.

 Sammanfattning av principer för våra investeringar:

  • Investeringsintervall: 25-250 MSEK
  • Noterade och onoterade företag
  • Tidiga skeden i läkemedelsbolag och något senare i medtech-bolag
  • Obegränsad ägarhorisont
  • Fokus på egengenererat affärsflöde
  • Investeringar görs företrädesvis i företag med huvudkontor i Norden