Substansvärde 2021 11 30

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 30 november 2021 uppgick till 59,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 0,7%.

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Antal Aktier

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

AdderaCare

24%

4,9

8 212 500

40,1

0,7

Arcoma

26%

12,3

3 445 131

42,4

0,7

Calliditas Therapeutics

10%

84,6

5 486 108

464,1

8,0

FluoGuide

7%

89,7

771 130

69,2

1,2

InDex Pharmaceuticals

13%

1,5

69 920 567

105,0

1,8

Initiator Pharma

13%

8,2

5 780 781

47,3

0,8

MedCap

20%

179,2

2 965 946

531,5

9,2

Medivir

10%

10,3

5 840 172

60,3

1,0

OncoZenge

10%

10,9

1 191 607

12,9

0,2

OssDsign

5%

7,9

3 071 510

24,2

0,4

Sedana Medical

8%

90,1

7 598 804

684,7

11,8

Stille

41%

148,0

2 036 355

301,4

5,2

Noterade innehav

 

 

 

2 383,0

41,2

Animal Probiotics

20%

 

 

0,7

0,0

Athera Biotechnologies

11%

 

 

0,0

0,0

Cinclus Pharma

3%

 

 

32,5

0,6

Epicyt Pharma

10%

 

 

2,6

0,0

Gesynta Pharma

13%

 

 

52,5

0,9

Linc Ägande

100%

 

 

0,0

0,0

nWise Ägare

50%

 

 

6,3

0,1

Part production

50%

 

 

51,6

0,9

Sciety

7%

 

 

3,0

0,1

Sixera Pharma

10%

 

 

10,0

0,2

Swevet

27%

 

 

22,2

0,4

Synartro

23%

 

 

19,6

0,3

Onoterade innehav

 

 

 

201,1

3,5

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och  skulder

 

 

854,4

14,8

 

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

 

3 438,5

59,4