Substansvärde 2022 04 30

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 30 april 2022 uppgick till 48,8 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -12,4%.

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Antal Aktier

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

AdderaCare

24%

3,0

8 212 500

25,0

 0,4

Arcoma

26%

9,0

3 445 131

30,9

 0,5

Calliditas Therapeutics

10%

74,9

5 486 108

410,6

 7,1

FluoGuide

7%

57,0

819 630

46,7

 0,8

InDex Pharmaceuticals

13%

1,3

69 920 567

94,3

 1,6

Initiator Pharma

13%

8,1

5 780 781

47,0

 0,8

MedCap

20%

146,6

2 965 946

434,8

 7,5

Medivir

12%

7,8

6 840 172

53,5

 0,9

OncoZenge

10%

2,8

1 191 607

3,4

 0,1

OssDsign

5%

6,2

3 071 510

18,9

 0,3

Sedana Medical

8%

38,0

8 064 804

306,6

 5,3

Stille

41%

133,5

2 036 355

271,9

 4,7

Noterade innehav

 

 

 

1 743,6

30,1

Animal Probiotics

20%

 

 

0,7

 0,0

Athera Biotechnologies

11%

 

 

0,0

 0,0

Cinclus Pharma

4%

 

 

35,3

 0,6

Epicyt Pharma

12%

 

 

4,1

 0,1

Gesynta Pharma

13%

 

 

52,5

 0,9

Linc Ägande

100%

 

 

0,0

 0,0

nWise Ägare

50%

 

 

7,0

 0,1

Oncorena

15%

 

 

28,9

 0,5

Part production

50%

 

 

53,9

 0,9

Sciety

7%

 

 

3,0

 0,1

Sixera Pharma

10%

 

 

10,0

 0,2

Swevet

27%

 

 

25,1

 0,4

Synartro

23%

 

 

19,6

 0,3

Onoterade innehav

 

 

 

240,1

4,1

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och skulder

 

 

 

844,5

14,6

 

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

 

2 828,2

48,8