Substansvärde 2021 08 31

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%.

 

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Antal Aktier

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

AdderaCare

24%

6,5

8 212 500

53,7

0,9

Arcoma

27%

16,8

3 445 131

57,7

1,0

Calliditas Therapeutics

10%

120,6

5 486 108

661,6

11,4

FluoGuide

7%

107,6

771 130

83,0

1,4

InDex Pharmaceuticals

13%

1,5

69 920 567

107,0

1,8

Initiator Pharma

13%

8,6

5 780 781

49,7

0,9

MedCap

20%

217,0

2 965 946

643,6

11,1

Medivir

10%

10,5

5 840 172

61,4

1,1

OncoZenge

10%

13,5

1 191 607

16,0

0,3

OssDsign

5%

9,5

3 071 510

29,1

0,5

Sedana Medical

8%

95,0

7 598 804

721,5

12,5

Stille

41%

145,5

2 036 355

296,3

5,1

Noterade innehav

 

 

 

2 780,7

48,0

Animal Probiotics

20%

 

 

0,7

0,0

Athera Biotechnologies

11%

 

 

0,0

0,0

Cinclus Pharma

3%

 

 

25,7

0,4

Epicyt Pharma

10%

 

 

2,6

0,0

Gesynta Pharma

13%

 

 

52,5

0,9

Linc Ägande

100%

 

 

0,0

0,0

nWise Ägare

50%

 

 

6,3

0,1

Part production

50%

 

 

35,8

0,6

Sciety

7%

 

 

3,0

0,1

Sixera Pharma

10%

 

 

10,0

0,2

Swevet

27%

 

 

14,0

0,2

Synartro

15%

 

 

7,9

0,1

Onoterade innehav

 

 

 

158,3

2,7

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och skulder

 

 

 

822,7

14,2

 

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

 

3 761,7

65,0