Substansvärde 2022 08 31

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2022 uppgick till 51,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -1,8%.

 

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

AdderaCare

24%

2,4

19,3

 0,3

Arcoma

26%

7,2

24,9

 0,4

Calliditas Therapeutics

9%

87,5

480,0

 8,3

Egetis Therapeutics

3%

3,8

24,2

 0,4

FluoGuide

7%

46,5

38,1

 0,7

InDex Pharmaceuticals

13%

1,1

79,4

 1,4

Initiator Pharma

19%

7,9

79,5

 1,4

MedCap

20%

213,5

633,2

 10,9

Medivir

12%

7,7

52,7

 0,9

OncoZenge

10%

4,3

5,0

 0,1

OssDsign

5%

4,1

12,4

 0,2

Sedana Medical

10%

25,1

253,8

 4,4

Stille

41%

118,0

240,3

 4,1

Noterade innehav

 

 

1 943,0

33,6

Animal Probiotics

20%

 

0,7

 0,0

Athera Biotechnologies

11%

 

0,0

 0,0

Cinclus Pharma

4%

 

49,5

 0,9

Epicyt Pharma

12%

 

4,1

 0,1

Gesynta Pharma

13%

 

52,5

 0,9

Linc Ägande

100%

 

0,0

 0,0

Melius Pharma

22%

 

9,9

 0,2

nWise Ägare

50%

 

7,0

 0,1

Oncorena

15%

 

28,9

 0,5

Part production

50%

 

55,9

 1,0

Sciety

7%

 

3,0

 0,1

Sixera Pharma

10%

 

10,0

 0,2

Swevet

27%

 

29,2

 0,5

Synartro

23%

 

19,6

 0,3

Onoterade innehav

 

 

270,3

4,7

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och skulder

 

 

740,5

12,8

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

2 953,8

51,0