Substansvärde 2024 05 31

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte senast den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 31 maj 2024 uppgick till 83,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 25,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2024

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

Andel 

(%)

Arcoma

29%

15,5

58,8

 1,0

1,2%

Calliditas Therapeutics

10%

208,2

1 241,4

 21,4

25,6%

C-RAD

8%

48,7

124,6

 2,2

2,6%

Egetis Therapeutics

3%

8,1

60,9

 1,1

1,3%

FluoGuide

7%

47,9

42,2

 0,7

0,9%

InDex Pharmaceuticals

13%

0,5

36,9

 0,6

0,8%

Initiator Pharma

18%

10,3

103,4

 1,8

2,1%

MedCap

20%

539,0

1 598,6

 27,6

33,0%

Medivir

11%

3,2

41,3

 0,7

0,9%

OncoZenge

10%

3,5

4,1

 0,1

0,1%

OssDsign

5%

9,5

50,0

 0,9

1,0%

Sedana Medical

11%

27,0

291,5

 5,0

6,0%

Stille

23%

201,0

413,3

 7,1

8,5%

Noterade innehav

 

 

4 067,0

70,2

83,9%

ACE Health

50%

 

25,0

 0,4

0,5%

Akiram Therapeutics

16%

 

20,0

 0,3

0,4%

Alder Therapeutics

21%

 

17,7

 0,3

0,4%

Animal Probiotics

20%

 

0,7

 0,0

0,0%

Cinclus Pharma

4%

 

51,1

 0,9

1,1%

Epicyt Pharma

15%

 

8,8

 0,2

0,2%

Gesynta Pharma

13%

 

21,0

 0,4

0,4%

Linc Ägande

100%

 

0,1

 0,0

0,0%

Melius Pharma

22%

 

9,9

 0,2

0,2%

nWise Ägare

50%

 

9,2

 0,2

0,2%

Oncorena

20%

 

46,4

 0,8

1,0%

Ninex

50%

 

67,2

 1,2

1,4%

Sciety

7%

 

3,0

 0,1

0,1%

Sixera Pharma

10%

 

10,7

 0,2

0,2%

Synartro

26%

 

8,7

 0,2

0,2%

Zalvac

7%

 

5,0

 0,1

0,1%

Onoterade innehav

 

 

304,5

5,3

6,3%

 

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och skulder

 

 

476,4

8,2

9,8%

 

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

4 847,9

83,7

100,0%