Substansvärde 2023 08 31

Linc redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte senast den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%.

 

Kapitalandel

Aktiekurs
(SEK)

Verkligt värde
(mkr)

Kronor per aktie
(SEK)

Arcoma

26%

7,3

25,1

 0,4

Calliditas Therapeutics

10%

93,4

556,6

 9,6

C-RAD

3%

30,9

32,8

 0,6

Egetis Therapeutics

3%

4,4

33,2

 0,6

FluoGuide

7%

94,6

80,4

 1,4

InDex Pharmaceuticals

13%

0,8

57,8

 1,0

Initiator Pharma

19%

7,9

79,7

 1,4

MedCap

20%

282,5

837,9

 14,5

Medivir

12%

7,3

50,2

 0,9

OncoZenge

10%

2,4

2,8

 0,0

OssDsign

5%

5,8

22,2

 0,4

Sedana Medical

10%

19,8

200,2

 3,5

Stille

39%

108,0

209,8

 3,6

Xbrane Biopharma

0%

33,3

4,2

 0,1

Noterade innehav

 

 

2 192,8

37,9

Akriam Therapeutics

16%

 

20,0

 0,3

Alder Therapeutics

20%

 

17,2

 0,3

Animal Probiotics

20%

 

0,7

 0,0

Cinclus Pharma

4%

 

51,1

 0,9

Epicyt Pharma

13%

 

7,1

 0,1

Gesynta Pharma

13%

 

26,2

 0,5

Linc Ägande

100%

 

0,0

 0,0

Melius Pharma

22%

 

9,9

 0,2

nWise Ägare

50%

 

8,1

 0,1

Oncorena

15%

 

28,9

 0,5

Part production

50%

 

56,4

 1,0

Sciety

7%

 

3,0

 0,1

Sixera Pharma

10%

 

10,0

 0,2

Synartro

26%

 

13,8

 0,2

Zalvac

7%

 

5,0

 0,1

Onoterade innehav

 

 

257,4

4,4

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar och skulder

 

 

639,6

11,0

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

 

3 089,8

53,4