Hållbarhet

Lincs övergripande mål är att bidra till att utveckla våra portföljbolag och därmed öka värdet för våra aktieägare. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet är en viktig förutsättning för att uppnå våra mål. Linc investerar enbart inom Life Science, varmed vi genom vår verksamhet bidrar till hållbar utveckling. För Lincs del innebär det att vi arbetar för att växa värdet på våra portföljbolag, varmed vi bidrar till människors välmående, förhindrar utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder och samhällskostnader minskas. Samtidigt tar vi ansvar för den eventuella negativa påverkan vår verksamhet har på människor och miljön. För en närmare beskrivning av Lincs arbete inom CSR, miljö samt vår visselblåsarpolicy, vänligen se bifogade av Lincs styrelse antagna policies.

Linc CSR policy
Linc miljöpolicy
Linc visselblåsarpolicy