Ägare

Ägare 2022-06-30

Bengt Julander (privat och bolag)    37 761 195 65,2%
Nordea fonder      2 688 350 4,6%
Enter fonder      2 555 687 4,4%
Statestreet Bank & Trust Co      2 354 875 4,1%
Swedbank Robur fonder      2 148 507 3,7%
Handelsbanken fonder      1 873 703 3,2%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 125 648 1,9%
Danica Pension      1 119 690 1,9%
Avanza Pension         506 397 0,9%
SEB fonder         428 635 0,7%
Top 10    52 562 687 90,8%
Övriga      5 347 760 9,2%
Totalt    57 910 447 100,0%