Ägare

Ägare 2023-06-30

Aktier Ägande
Bengt Julander (privat och bolag)    37 161 195 64,2%
Enter fonder      2 777 628 4,8%
Nordea fonder      2 753 131 4,8%
Statestreet Bank & Trust Co      2 358 876 4,1%
Swedbank Robur fonder      2 172 507 3,8%
Handelsbanken fonder      1 509 591 2,6%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 121 711 1,9%
Danica Pension      1 119 690 1,9%
Avanza Pension         444 844 0,8%
SEB fonder         364 351 0,6%
Top 10    51 783 524 89,4%
Övriga      6 126 923 10,6%
Totalt    57 910 447 100,0%