Ägare

Ägare 2022-12-31

Bengt Julander (privat och bolag)    37 761 195 65,2%
Enter fonder      2 777 628 4,8%
Nordea fonder      2 724 624 4,7%
Statestreet Bank & Trust Co      2 358 684 4,1%
Swedbank Robur fonder      2 148 507 3,7%
Handelsbanken fonder      1 484 019 2,6%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 123 028 1,9%
Danica Pension      1 119 690 1,9%
Avanza Pension         541 680 0,9%
SEB fonder         376 013 0,6%
Top 10    52 415 068 90,5%
Övriga      5 495 379 9,5%
Totalt    57 910 447 100,0%