Ägare

Antal aktier Ägarandel
Bengt Julander (privat och bolag) 37 761 195 65,2%
Nordea fonder 2 422 218 4,2%
Handelsbanken fonder 2 392 100 4,1%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto) 1 144 272 2,0%
Enter fonder 1 119 402 1,9%
Danske Bank (klientkonto) 1 126 494 1,9%
SEB fonder 775 095 1,3%
Avanza Pension 585 853 1,0%
Cliens Sverige 200 000 0,3%
Ramsbury Property 155 000 0,3%
Övriga 10 228 818 17,7%
Totalt 57 910 447 100,0%