Ägare

Ägare 2022-03-31

Antal aktier Ägarandel
Bengt Julander (privat och bolag)    37 761 195 65,2%
Nordea fonder      2 657 255 4,6%
Statestreet Bank & Trust Co      2 345 271 4,0%
Enter fonder      2 322 847 4,0%
Swedbank Robur fonder      2 280 418 3,9%
Handelsbanken fonder      1 870 703 3,2%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 132 851 2,0%
Danica Pension      1 119 690 1,9%
Avanza Pension         451 904 0,8%
SEB fonder         430 006 0,7%
Top 10    52 372 140 90,4%
Övriga      5 538 307 9,6%
Totalt    57 910 447 100,0%