Ägare

Ägare 2024-06-30

   Aktier Ägande
Bengt Julander (privat och bolag)    33 121 195 57,2%
Nordea fonder      3 078 859 5,3%
Statestreet Bank & Trust Co (klientkonto)      2 362 316 4,1%
Swedbank Robur fonder      2 348 507 4,1%
Karl Tobieson      2 000 000 3,5%
Enter fonder      1 301 017 2,2%
Investering & Tryghed      1 108 256 1,9%
Danica Pension      1 094 690 1,9%
Thomas Bergh      1 000 000 1,7%
Handelsbanken fonder         852 429 1,5%
Top 10    48 267 269 83,3%
Övriga      9 643 178 16,7%
Totalt    57 910 447 100,0%