Ägare

Ägare 2021-09-30

Antal aktier Ägarandel
Bengt Julander (privat och bolag) 37 761 195 65,2%
Nordea fonder 2 667 580 4,6%
Statestreet Bank & Trust Co 2 358 581 4,1%
Handelsbanken fonder 2 100 424 3,6%
Enter fonder 1 762 798 3,0%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto) 1 142 997 2,0%
Danica Pension 1 119 402 1,9%
SEB fonder 783 051 1,4%
Avanza Pension 480 919 0,8%
Ramsbury Property 160 000 0,8%
Övriga 7 573 500 13,1%
Totalt 57 910 447 100,0%