Ägare

Ägare 2023-12-31

   Aktier Ägande
Bengt Julander (privat och bolag)    33 121 195 57,2%
Nordea fonder      2 774 525 4,8%
Statestreet Bank & Trust Co (klientkonto)      2 358 552 4,1%
Swedbank Robur fonder      2 298 507 4,0%
Karl Tobieson      2 000 000 3,5%
Enter fonder      1 443 566 2,5%
Handelsbanken fonder      1 245 247 2,2%
Danica Pension      1 125 978 1,9%
BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 113 225 1,9%
Thomas Bergh      1 000 000 1,7%
Top 10    48 480 795 83,7%
Övriga      9 429 652 16,3%
Totalt    57 910 447 100,0%