Om Linc

Linc är en investerare i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science-industrin. Vi investerar i och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom Medicinteknik och Läkemedel.

Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar aktivt i valberedningsarbetet.

Linc hade vid utgången av 2021 ett substansvärde om cirka 3,6 MDSEK.