Finansiella rapporter

2022
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 PDF
Delårsrapport för perioden januari – september 2022 PDF
Delårsrapport för perioden januari – juni 2022 PDF
Delårsrapport för perioden januari – mars 2022 PDF
2021
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 PDF XBRL
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 PDF
Delårsrapport för perioden januari – september 2021 PDF
Delårsrapport för perioden januari – juni 2021 PDF
Delårsrapport för perioden januari – mars 2021 PDF
2020
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 PDF
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 PDF