Linc som ägare

Linc är en aktiv ägare och ambitionen är alltid att förstärka portföljbolagens befintliga verksamheter genom att bidra med kompetens, nätverk och engagemang. För många entreprenörer, som vill hitta en partner i utvecklingen av sitt bolag, erbjuder Linc ett attraktivt alternativ då vår pragmatiska attityd och affärsorienterade ansats innebär att vi utgör ett snabbfotat och framåtriktat bollplank till entreprenörer och ledningar samt medinvesterare.

Vi arbetar målmedvetet för att kombinera entreprenörskap med vår tillgång till resurser, nätverk och industriell kompetens. Vi erbjuder våra delägda företag stöd inför nästa steg i deras utveckling i form av exempelvis kapital och vårt nationella och internationella nätverk inom forskningsvärlden, statliga organ, högskolor och universitet.

Linc medverkar även till att tillsätta en kompetent styrelse och erbjuder ägarkompetens som ger trovärdighet hos banker och samarbetspartners samt deltar i rekryteringen av nya starka ledningar när så krävs.

Ägandet i Lincs portföljbolag utövas aktivt, professionellt och med en känsla för entreprenörskap. Den antagna planen för bolaget följs upp löpande i nära samarbete mellan Linc, ledningen i bolaget samt dess styrelse.