Noterade bolag


AdderaCare

AdderaCare är en företagsgrupp med fokus på förvärv av bolag inom hjälpmedelssektorn, med syfte att förbättra livskvalitén för människor med funktionsvariationer. Gruppen består av de fem dotterbolagen Trident, Komikapp, Amajo, Erimed och Huka, vars produkter bland annat inkluderar ramper, trappor, hissar, badrumsutrustning, proteser, ortoser, ortopediska skor och sinnesstimulerande hjälpmedel. AdderaCares kunder innefattar kommuner, landsting samt privatpersoner.

För mer information, se www.adderacare.com

 


 


Arcoma

Arcoma grundades 1990 och är en svensk leverantör av kompletta radiologilösningar som används inom viktiga kliniska tillämpningsområden inom radiologi. Produktportföljen innehåller en kombination av detektorer, generatorer, mjukvara och positioneringssystem för att skapa en optimal konfiguration för diagnostik. Arcomas lösningar syftar till att korta ner ledtider mellan diagnostik och behandling för patienter genom effektiva, pålitliga och tydliga diagnostiska resultat. Produkterna säljs över hela världen med målsättningen att förbättra patientvård, samt arbetsmiljön för användaren.

För mer information, se www.arcoma.se

 


 


Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarmabolag i klinisk fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov. Bolaget grundades 2004 för att utveckla och kommersialisera Nefecon, Calliditas ledande produktkandidat. Nefecon är en patenterad, ny oral formulering av budesonid för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA nefropati (IgAN). Produkten är i en pågående fas III studie av dess kliniska utveckling.

För mer information, se www.calliditas.se

 


 


FluoGuide

FluoGuide grundades 2018 och utvecklar kirurgiska lösningar som bidrar till att minska lidandet för patienter med cancer, öka chanserna för tillfrisknad samt minska kostnaderna för vårdsystemet. Bolagets ledande produkt är föreningen FG001, vilken vid injektion i patienten ”lyser upp” cancer och dess tillväxt i den omgivande vävnaden. Detta möjliggör för kirurgen att mer effektivt lokalisera och avlägsna tumören.

För mer information, se www.fluoguide.com

 


 


InDex Pharmaceuticals

IndexPharma är ett Stockholmsbaserat läkemedelsbolag som grundades 2000. Företaget utvecklar behandlingar av immunologiska sjukdomar. InDexs ledande produkt, Cobitolimod, är en behandling i sent stadie av medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Cobitolimod har  påvisat både effektivitet och en fördelaktig säkerhetsprofil i en fas IIb studie. Förberedelserna för registrering av klinisk prövning är pågår.

För mer information, se www.indexpharma.com

 


 


Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklat ett antal CNS produkter för behandling av erektil dysfunktion samt smärta. Bolagets produkter befinner sig i kliniska fas II -studier, IPED2015 och IP2018 för erektil dysfunktion och pre-klinisk fas i smärtindikationen. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 är avsedd att behandla patienter med erektil dysfunktion som är resistenta mot nuvarande behandlingsmetoder.

För mer information, se www.initiatorpharma.com

 


 


MedCap

MedCap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten. Styrningen sker huvudsakligen via de ägda bolagens styrelser utifrån en tydlig mandatfördelning, värdegrund och företagsfilosofi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

För mer information, se www.medcap.se

 


 


Medivir

Medivir är ett läkemedelsbolag som investerar i klinisk utveckling av innovativa cancerläkemedel. Bolaget grundades 1988 och har sedan dess utvecklat två farmaceutiska produkter, Xerclear och Olysio, hela vägen från idé till marknadslansering.  Bolagets nuvarande projektportfölj består av fyra läkemedelsutvecklingsprojekt i kliniska utvecklingsstadier. Medivir är huvudsakligen fokuserat på den egna utvecklingen av MIV-818 för levercancer. Bolaget söker samarbetspartners för ytterligare utveckling av de övriga tre projekten, remetinostat, birinapant och MIV-711.

För mer information, se www.medivir.se

 


 


OncoZenge

OncoZenge är ett läkemedelsbolag som grundades 2020 och som har sitt ursprung i ett samarbete mellan Moberg Pharma och kliniker från Hvidovre i Danmark. Företaget utvecklar produkter för stödjande vård av cancerpatienter och fokuserar i närtid på att förbereda en fas III studie för BupiZenge, som behandlar munhålesmärta. Den första indikationen för BupiZenge är behandling mot smärta orsakad av oral mukosit, men det finns också potential för behandling av andra smärtsamma orala besvär. Oral mukosit är en sidoeffekt av cellgift- och strålbehandling och orsakar inflammation och sårbildning vid mun och svalg.

För mer information, se www.oncozenge.se

 


 


Sedana Medical

Sedana Medical grundades 2005 och är ett medicintekniskt företag inom anestesi via inhalation, med ambitionen att utveckla en ny global standard för behandling inom intensivvård. Bolaget har utvecklat ett system för leverans av anestesi som kallas AnaConDa, som används för administrering av flyktiga anestesimedel till invasivt ventilerade patienter. Sedana Medical genomför för närvarande en klinisk fas III studie med målsättning att få sin läkemedelskandidat IsoConDa (isofluran) godkänd för anestesi via inhalation i Europa (genom AnaConDa).

 

För mer information, se www.sedanamedical.se

 


 


Stille

Stille grundades 1841, bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför  kirurgiska instrument och operationsbord som används i samband med kirurgiska ingrepp. Bolaget fokuserar på de två marknadssegmenten kardiovaskulär- och plastikkirurgi. Stilles kunder består huvudsakligen av sjukhus och industriella partners som har produkter som kompletterar Stilles produkter

För mer information, se https://www.stille.se