Noterade bolag

 


Arcoma

Arcoma grundades 1990 och är en svensk leverantör av kompletta radiologilösningar som används inom viktiga kliniska tillämpningsområden inom radiologi. Produktportföljen innehåller en kombination av detektorer, generatorer, mjukvara och positioneringssystem för att skapa en optimal konfiguration för diagnostik. Arcomas lösningar syftar till att korta ner ledtider mellan diagnostik och behandling för patienter genom effektiva, pålitliga och tydliga diagnostiska resultat. Produkterna säljs över hela världen med målsättningen att förbättra patientvård, samt arbetsmiljön för användaren.

För mer information, se www.arcoma.se

 


 


Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYO (budesonide), har godkänts av FDA och EMA. Calliditas driver en registreringsgrundande klinisk studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och har inlett en klinisk Fas 2 studie i huvud- och halscancer.

För mer information, se www.calliditas.se

 


 


Egetis Therapeutics

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling.

För mer information, se www.egetis.com


 


FluoGuide

FluoGuide grundades 2018 och utvecklar kirurgiska lösningar som bidrar till att minska lidandet för patienter med cancer, öka chanserna för tillfrisknad samt minska kostnaderna för vårdsystemet. Bolagets ledande produkt är föreningen FG001, vilken vid injektion i patienten ”lyser upp” cancer och dess tillväxt i den omgivande vävnaden. Detta möjliggör för kirurgen att mer effektivt lokalisera och avlägsna tumören.

För mer information, se www.fluoguide.com

 


 


InDex Pharmaceuticals

IndexPharma är ett Stockholmsbaserat läkemedelsbolag som grundades 2000. Företaget utvecklar behandlingar av immunologiska sjukdomar. InDexs ledande produkt, Cobitolimod, är en behandling i sent stadie av medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Cobitolimod har  påvisat både effektivitet och en fördelaktig säkerhetsprofil i en fas IIb studie.

För mer information, se www.indexpharma.com

 


 


Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som utvecklat ett antal CNS produkter för behandling av erektil dysfunktion samt smärta. Bolagets produkter befinner sig i kliniska fas II -studier, IPED2015 och IP2018 för erektil dysfunktion och pre-klinisk fas i smärtindikationen. Initiator Pharmas nya behandlingsmetod med IPED2015 är avsedd att behandla patienter med erektil dysfunktion som är resistenta mot nuvarande behandlingsmetoder.

För mer information, se www.initiatorpharma.com

 


 


MedCap

MedCap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten. Styrningen sker huvudsakligen via de ägda bolagens styrelser utifrån en tydlig mandatfördelning, värdegrund och företagsfilosofi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

För mer information, se www.medcap.se

 


 


Medivir

Medivir är ett läkemedelsbolag som investerar i klinisk utveckling av innovativa cancerläkemedel. Bolaget grundades 1988 och har sedan dess utvecklat två farmaceutiska produkter, Xerclear och Olysio, hela vägen från idé till marknadslansering.  Bolagets nuvarande projektportfölj består av fyra läkemedelsutvecklingsprojekt i kliniska utvecklingsstadier. Medivir är huvudsakligen fokuserat på den egna utvecklingen av MIV-818 för levercancer. Bolaget söker samarbetspartners för ytterligare utveckling av de övriga tre projekten, remetinostat, birinapant och MIV-711.

För mer information, se www.medivir.se

 


 


OncoZenge

OncoZenge är ett läkemedelsbolag som grundades 2020 och som har sitt ursprung i ett samarbete mellan Moberg Pharma och kliniker från Hvidovre i Danmark. Företaget utvecklar produkter för stödjande vård av cancerpatienter och fokuserar i närtid på att förbereda en fas III studie för BupiZenge, som behandlar munhålesmärta. Den första indikationen för BupiZenge är behandling mot smärta orsakad av oral mukosit, men det finns också potential för behandling av andra smärtsamma orala besvär. Oral mukosit är en sidoeffekt av cellgift- och strålbehandling och orsakar inflammation och sårbildning vid mun och svalg.

För mer information, se www.oncozenge.se

 


 


OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

För mer information, se www.ossdsign.com


 


Sedana Medical

Sedana Medical grundades 2005 och är ett medicintekniskt företag inom anestesi via inhalation, med ambitionen att utveckla en ny global standard för behandling inom intensivvård. Bolaget har utvecklat ett system för leverans av anestesi som kallas AnaConDa, som används för administrering av flyktiga anestesimedel till invasivt ventilerade patienter. Sedana Medical genomför för närvarande en klinisk fas III studie med målsättning att få sin läkemedelskandidat IsoConDa (isofluran) godkänd för anestesi via inhalation i Europa (genom AnaConDa).

För mer information, se www.sedanamedical.se

 


 


Stille

Stille grundades 1841, bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför  kirurgiska instrument och operationsbord som används i samband med kirurgiska ingrepp. Bolaget fokuserar på de två marknadssegmenten kardiovaskulär- och plastikkirurgi. Stilles kunder består huvudsakligen av sjukhus och industriella partners som har produkter som kompletterar Stilles produkter

För mer information, se https://www.stille.se