Onoterade bolag

Akiram Therapeutics

Akiram Therapeutics är ett svenskt radioimmunoterapibolag som utvecklar en ny typ av målinriktad strålbehandling baserad på en egenutvecklad antikropp som kombineras med en strålningskomponent. Kandidaten har visat starka resultat i prekliniska studier.
Första indikationen är anaplastisk sköldkörtelcancer, en sällsynt diagnos utan befintliga behandlingsalternativ. Det medför en möjlighet att bli first-in-class och att klassas som särläkemedel. Bolaget ser också stor klinisk potential för andra typer av cancer i sköldkörteln samt i hals och huvud.

För mer information, se www.akiramtherapeutics.se

 


Alder Therapeutics

Baserad i Solna, Alder Therapeutics AB är ett privat läkemedelsbolag i preklinisk fas som är fokuserad på att utveckla cellterapier med hjälp av deras cellterapiplattform som genererar de bästa funktionella cellerna med enkla och hållbara processer. Den unika plattformen kan minska tillverkningskostnader och därmed möjliggöra cellterapier till en bredare folkmassa.

För mer information, se www.aldertx.com

 Animal Probiotics

Animal Probiotics är ett bolag aktivt inom djurhälsa med rötterna i forskning vid Lunds universitet. Bolaget fokuserar på att förbättra djurhälsa genom deras produktlinje ”OnlyGood”, som består av daglig probiotika för hundar, hästar och snart även katter. Animal Probiotics grundades 2004 av Clas Löner (fil. dr) som tog över den kompletta samlingen av probiotiska bakteriestammar och forskning avsedda för djur av Probi AB, företaget bakom den framgångsrika probiotiska hälsodrycken Proviva.

För mer information, se www.animalprobiotics.com

 Cinclus Pharma

Cinclus Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som grundades 2014, och utvecklar ett läkemedel för behandling av matsmältningsstörning relaterat till magsyra, också kallad gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Företagets ledande läkemedelskandidat, X842, erbjuder förbättrad hantering av esofagit och GERD-symptom, vilket tidigare storsäljare som Losec och Nexium inte lyckats med. Med X842 har man nyligen framgångsrikt genomfört en fas II studie.

För mer information, se www.cincluspharma.com

 Epicyt Pharma

Epicyt Pharma är ett medicinskt forskningsföretag, grundat 2014 och vars forskning fokuserar på kalciumabsorption i tarmarna och hur det påverkar benhälsan. Kalciumbrist kan leda till förkalkning av skelettet och benskörhet. Företaget avser att utveckla läkemedel som förbättrar benhälsan i patientgrupper med reducerat kalciumupptag i magsäcken. I preklinisk forskning har företaget identifierat en gallsyra och en fettsyra som kombinerat ökar kalciumupptaget i magsäcken. Studier uppvisar en åttafaldig ökning av kalciumupptag.

 Gesynta Pharma

Gesynta Pharma utvecklar läkemedel med antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper genom mPGES-1-hämning för ett flertal indikationer. Bolagets första kliniska kandidat, GS-248, är i klinisk fas II och en studie i endometrios planeras under 2023. GS-248 är en mycket potent mPGES-1-hämmare som har uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil samt goda farmakologiska egenskaper i kliniska fas I- och II-studier. Utöver GS-248 innehåller Gesynta Pharmas pipeline ytterligare mPGES-1-hämmare, bland annat läkemedelskandidaten GS-073 som är redo att gå in i klinisk fas I under 2023.

För mer information, se www.gesynta.se

 Lantmännen Medical

Lantmännen Medical utvecklar ett läkemedel för behandling av ödem i samband med traumatisk hjärnskada (TBI). Grunden för Projekt AF-16 är den svenska upptäckten av Protein antisekretorisk faktor (Protein-AF) som är ett resultat av ett förbud av antibiotika som tillväxtfrämjande medel i foder som genomfördes i Sverige 1986. Ett gemensamt vetenskapligt projekt inleddes då som kombinerade expertis från veterinärmedicin, mikrobiologi, infektionssjukdomar och immunologi. Den aktiva sekvensen AF-16 i Protein-AF reglerar flödet av vätska och joner över cellmembran vilket också framöver kan ha betydelse för andra sjukdomar och tillstånd. Efter framgångsrika pre-kliniska studier och fas I studie ska nu en explorativ studie på patient genomföras som en förberedelse för en kommande fas IIa studie.

 


Melius Pharma

Melius Pharma AB är ett läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av nya behandligar för interstitiella lungsjukdomar. Melius Pharmas huvudprojekt för indikationen kronisk hosta i idiopatisk lungfibros påbörjar under våren en fas 2 studie. Kronisk hosta är ett allvarligt symptom som påverkar livskvalitén mycket negativt hos patienter som lider av idiopatisk lungfibros. Det saknas idag behandling av kronisk hosta för dessa patienter som har en medianöverlevnad efter diagnos på 3−5 år.

För mer information, se www.meliuspharma.com

 nWise

nWise grundades 2008 och driver plattformen MMX, vilken fokuserar på att erbjuda kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder ett brett utbud av kommunikationslösningar från enkla callcenterupplägg, texttelefoni och videoapplikationer, till mer avancerade lösningar för kritiska nödsamtal för individer med dövhet, hörselnedsättning eller dövblindhet. Dessa kan kategoriseras i fyra huvudkategorier: relätjänster, kommunikationsapplikationer för människor med dövblindhet, nödtjänster samt applikationer för fullständig konversation.

För mer information, se www.nwise.se

 Oncorena

Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsbolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar en potentiellt banbrytande behandling för patienter med avancerad njurcancer. Behandlingen är baserad på forskning vid Göteborgs universitet under ledning av professorerna Börje Haraldsson och Jenny Nyström. Projektet utvecklades initialt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och GU Ventures vid Göteborgs universitet.

För mer information, se www.oncorena.com


Part Production Sweden

Part Production Sweden är ett investmentbolag med ägande i Swevet, Resion Medical, Absorbest och Cavis Technologies. Swevet är en leverantör av medicinsk utrustning och förbrukningsvaror för djurhälsa och veterinärmarknaden, medan Reison Medical är fokuserat på ett brett utbud av tillbehör och utrustning för operationsrummet såsom operationsbord. Absorbest är också ett medicinteknikbolag, med fokus på högpresterande superabsorbenter. Företagets sista innehav, Cavis Technologies, är en leverantör av kardiologiska vårdenheter med en innovativ apparat för förbättrad kontroll och säkerhet.

 Sciety

Sciety är ett investeringssyndikat specialiserat på tillväxtbolag inom life science-sektorn. Företaget investerar i bioteknik, hälsoteknik, informations- och kommunikationsteknik inom sjukvård, läkemedel och medicinteknik. Investeringarna innefattar bland annat Synartro, PharmNovo och Cavis Technologies. Vidare erbjuder Sciety ett utbud av olika tjänster till investerare och företag inom life science. Dessa innefattar kapitalresning och värdeskapande kommunikation för tillväxtbolag inom life science, bolagsvärdering och analys för aktörer i branschen.

För mer information, se www.sciety.se

 Sixera Pharma

Sixera Pharma är ett biofarmabolag som grundades för att utveckla grundläggande forskningsresultat inom hudsjukdomar till behandlingar. Grundarna upptäckte nyckelgener och mekanismer som reglerar hudbildning och barriärfunktioner som är kritiska för Nethertons syndrom, vilket är en sällsynt genetisk sjukdom som leder till kraftig hudinflammation och allergiska reaktioner. Upptäckten resulterade i ny behandling av sjukdomen som genomförs genom ett nätverk av akademiska och industriella samarbeten. Den nya behandlingen kallas SXR1096.

För mer information, se www.sixerapharma.com

 Synartro

Synartro är ett forskning- och utvecklingsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar med patenterad leveransteknik, kombinerat med befintliga, beprövade läkemedel. Det ledande prekliniska programmet, SYN321, baseras på en ny behandling som kombinerar diklofenak kovalent, bundet till hyaluronan, för behandling av artros. Företagets initiala fokus ligger på knäartros med potential för ytterligare expansion.

För mer information, se www.synartro.com