Ledning

Karl Tobieson

Karl Tobieson

VD

Född 1974. Anställd sedan 2020
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter:
Karl Tobieson var vd för MedCap AB (publ) 2008-2020. Dessförinnan drev han en corporate finance firma tillsammans med en partner och var innan dess investment Manager på Centrecourt och Cell Innovation. Karl Tobieson inledde sin karriär som trainee på Volvo.

Utbildning:
Karl Tobieson har en master i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i T&S Förvaltning AB och Tobieson & Svennewall AB, styrelseledamot i BRF Hornblåsaren, styrelsesuppleant i Gram Medicin AB och OGGroup AB, likvidator i Cardiolex AB och Cross Pharma AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör för MedCap AB (publ), styrelseordförande i Unimedic AB, Unimedic Pharma AB, Unimedic Pharma Holding AB, Cardiolex Medical AB och Abilia Sverige Holding AB, styrelseledamot i Cardiolex AB och Dunmedic AB, styrelsesuppleant i Abilia AB och Cross Pharma AB.

Innehav i Linc AB:
2 000 000 köpoptioner.

 

Thomas Bergh

Thomas Bergh

CFO

CFO sedan 2020

Född 1982. Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter:
Thomas Bergh var investment manager på MedCap AB (publ) 2016-2020. Dessförinnan var han under nio år verksam inom investment banking på Morgan Stanley i Stockholm och UBS i London.

Utbildning:
Thomas Bergh är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Thomas innehar inga övriga uppdrag. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Investment manager på MedCap AB (publ), styrelseledamot i Cardiolex Medical AB.

Innehav i Linc AB:
1 000 000 köpoptioner.

Johan Hähnel

Johan Hähnel

Ansvarig för investerarrelationer sedan 2020.

Född 1965. Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter:
Johan Hähnel har under 24 år arbetat som informationschef och ansvarig för IR för ett flertal internationella företag, inklusive BHG Group, Internationella Engelska Skolan, MedCap, EQT, Unilever, 3i, Stockholms Fondbörs, Atle, Nordea och Q-Med och är ägare och vd för konsultfirman Comir AB.

Utbildning:
Johan Hähnel har en examen i marknadsföring och ekonomi från Lunds- och Stockholms universitet och har studerat tyska vid Universität Marburg och arabiska vid Jordan University.

Övriga nuvarande befattningar:
Verkställande direktör Comir AB och Jolorito AB, IR-ansvarig för ACQ Bure AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
IR-ansvarig för MedCap AB (publ) och Internationella Engelska Skolan AB (publ).

Innehav i Linc AB:
Inget innehav.​