Ledning

Karl Tobieson

Karl Tobieson

VD

Född 1974. Anställd sedan 2020
Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter:
Karl Tobieson var vd för MedCap AB (publ) 2008-2020. Dessförinnan drev han en corporate finance firma tillsammans med en partner och var innan dess investment Manager på Centrecourt och Cell Innovation. Karl Tobieson inledde sin karriär som trainee på Volvo.

Utbildning:
Karl Tobieson har en master i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i MedCap AB, T&S Förvaltning AB och Tobieson & Svennewall AB, styrelseledamot i Alder Therapeutics,  Melius Pharma, BRF Hornblåsaren, styrelsesuppleant i Gram Medicin AB och OGGroup AB, likvidator Cross Pharma AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Verkställande direktör för MedCap AB (publ), styrelseordförande i Unimedic AB, Unimedic Pharma AB, Unimedic Pharma Holding AB, Cardiolex Medical AB och Abilia Sverige Holding AB, styrelseledamot i Cardiolex AB och Dunmedic AB, styrelsesuppleant i Abilia AB och Cross Pharma AB.

Innehav i Linc AB:
2 000 000 aktier.

 

Thomas Bergh

Thomas Bergh

CFO

CFO sedan 2020

Född 1982. Nationalitet: Svensk

Tidigare erfarenheter:
Thomas Bergh var investment manager på MedCap AB (publ) 2016-2020. Dessförinnan var han under nio år verksam inom investment banking på Morgan Stanley i Stockholm och UBS i London.

Utbildning:
Thomas Bergh är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Gesynta Pharma, nWise AB, nWise Ägare AB, Animal Probiotics Sweden AB och Oncorena Holding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Investment manager på MedCap AB (publ), styrelseledamot i Cardiolex Medical AB.

Innehav i Linc AB:
1 000 000 aktier.