Innehav

Linc har idag ett tjugotal investeringar i bolag med bas i den nordiska Life Science-marknaden. Vi är aktiva ägare i alla våra portföljbolag. Vi gör investeringar i två huvudsakliga sub-sektorer av life science marknaden; medicinteknik och läkemedel. Våra portföljbolag är produktorienterade i grunden och har globala ambitioner.

Inom sektorn medicinteknik är portföljbolagen typiskt i ett senare utvecklingsskede och har i de flesta fall produkter på marknaden och en etablerad marknadsposition. Våra initiala investeringar i läkemedelsbolag sker oftast i klinisk utvecklingsfas dvs relativt tidigt i bolagets utveckling.