Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  (”PwC”) är Bolagets revisor sedan 2020. PwC omvaldes på årsstämman 2021 för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Leonard Daun, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor. PwC:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.