Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021: 7 februari 2022
Årsredovisning 2021: 23 mars 2022 
Delårsrapport för perioden januari 2022 – mars 2022: 20 april 2022
Årsstämma 2022: 11 maj 2022
Delårsrapport för perioden januari 2022 – juni 2022: 
20 juli 2022 
Delårsrapport för perioden januari 2022 – september 2022: 20 oktober 2022 
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022: 8 februari 2023

Seminarier och presentationer
SEB Nordic Seminar 2022: 13 januari 2022