Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022: 8 februari 2023

Årsredovisning 2022: 23 mars 2023

Delårsrapport för perioden januari 2023 – mars 2023: 20 april 2023

Årsstämma 2023: 11 maj 2023

Delårsrapport för perioden januari 2023 – juni 2023: 20 juli 2023

Delårsrapport för perioden januari 2023 – september 2023: 24 oktober 2023

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023: 25 januari 2024