Marknad

Investeringar i hälsovårdsmarknaden ökar snabbare än BNP i världen. Trenden drivs av att medellivslängden stiger och därmed behov av vård ökar samtidigt som teknologiska framsteg gör det möjligt att effektivisera vården och höja livskvaliteten för människor.

De främsta drifkrafterna utgörs av;

Demografisk utveckling
En växande och åldrande befolkning ökar behovet av hälsovård.

Ökning av kroniska sjukdomar
Dåliga livsstilvanor och en äldre befolkning leder till ökad andel kroniska sjukdomar.

Teknisk utveckling
Bättre diagnostik och mer kunskap driver utvecklingen av fler vårdinsatser.

Välståndsutvecklingen
Ökad köpkraft och effektivitet skapar förutsättningar för högre investeringar i sjukvård.

Individanpassade lösningar
Nya tekniker skapar möjlighet för individanpassad vård och läkemedel.