Historik

1991
Pharmalink och Linc startas

1993
Förvärv av Stille AB 

1999
Huvudprojektet i Calliditas förvärvas 
Börsnotering av Stille AB

2004
Nya Pharmalink bildas, projekt separeras i eget bolag (nuvarande Calliditas Therapeutics) och försäljning av produktportfölj inleds

2005
Pharmalink säljer produktportfölj till Meda
Sedana Medical grundas

2007
Investering i MedCap

2008
Förvärv av aktier i nWise AB

2012
Förvärv av aktier i Swevet

2013
Investering i Animal Probiotics

2014
Förvärv av aktier i Arcoma

2015
Investering i Athera Biotechnologies

2016
Försäljning av innehavet i Meda
Försäljning av innehavet i Bringwell
Försäljning av innehavet i Boule
Investering i Cinclus 

2017
Förvärv av aktier i Medivir
Börsnotering av Sedana

2018
Börsnotering av Calliditas i Stockholm
Förvärv av aktier i Elos
Investering i Index Pharmacuticals
Investering I Sciety
Investering I Gesynta

2019
Grundande av Part Produktion
Försäljning av innehavet i Midsona

2020
Investering i Epicyt
Investering i Synatro
Investering i Fluoguide
Notering av Calliditas aktier i USA
Investering i Sixera
Investering i OncoZenge
Investering i AdderaCare
Karl Tobieson utses till vd och Thomas Bergh till CFO i Linc

 2021
Försäljning av innehavet i Elos Medtech
Investering i Initiator Pharma
Investering i OssDsign
Investering i Lantmännen Medical
Notering av OncoZenge
Notering av Linc på Nasdaq Stockholm