Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2023

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 17.00 på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm (Stora Salen – Jernkontoret).Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2022

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022, kl. 17.00 på Wallingatan 26A i Stockholm (Biblioteket – Apotekarsocieteten). Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat...