Årsredovisningen 2023 offentliggjord

Idag, torsdagen den 21 mars 2024, publicerar Linc AB (publ) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.linc.se.Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt detta via info@linc.se. KontakterKarl...