Alder Therapeutics AB har säkrat 20 mkr såddfinansiering för att avancera sina stamcellsterapiprogram mot det kliniska skedet. Finansieringen leddes av Flerie Invest AB och Linc AB (publ).

Under förutsättning att vissa utvecklingsmilstolpar uppnås kommer Alder att erhålla en investering om ytterligare 14,4 mkr, lika fördelat mellan Linc och Flerie Invest. Lincs ägande kommer att vara 14,3 % efter den första såddfinansieringsrundan. Under förutsättning att den andra investeringsrundan genomförs kommer Lincs ägande att uppgå till 20,4 %.
Finansieringen kommer att användas för att utveckla två av Alders initiala stamcellsterapiprogram och för att bygga organisationen för att driva dessa program framåt.

"Kristian Tryggvason och hans kollegor har erfarenhet av att bygga ett framgångsrikt reagensföretag för cellterapi, Biolamina AB, och vi är glada att tillsammans med de nuvarande aktieägarna från Biolamina och grundarna, såväl som Linc, utveckla Alders banbrytande allogena stamcellsplattform" kommenterar Ted Fjällman, Partner på Flerie Invest.

Karl Tobieson, VD för Linc fortsätter, "De kommersiella utsikterna för pluripotenta stamcellsterapier är mycket höga och har potential att förändra hur människor kommer att behandlas i framtiden. Vi är glada över att vara en del av Alder-resan tillsammans med Flerie Invest och teamet på Alder".

”Alders unika plattform syftar till att göra stamcellsterapier enklare och mer kostnadseffektiva att tillverka. Detta har fördelar i utvecklingen av många typer av stamcellsterapier” säger Kristian Tryggvason, VD och grundare av Alder Therapeutics. "Vi är därför oerhört hedrade över att två erfarna, respekterade och aktiva investerare som Flerie Invest och Linc har valt att arbeta tillsammans med oss och att kickstarta Alders resa."