Avkastningen på substansvärdet var 16,1% det fjärde kvartalet 2023 och 21,3% helåret 2023.

 • Substansvärdet uppgick till 3 529 Mkr (2 910 Mkr) per den 31 december 2023 (60,9 kronor per aktie), en ökning om 491 mkr (102 mkr) under det fjärde kvartalet och en ökning om 619 mkr (-723 mkr) under helåret 2023.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 16,1% (3,6%) under det fjärde kvartalet 2023.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 21,3% (-19,9%) under helåret 2023.
 • Resultat i kronor per aktie under det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 8,5 (1,8).
 • Resultat i kronor per aktie under helåret 2023 uppgick till 10,7 (-12,5).
 • Calliditas meddelade att FDA har gett fullständigt godkännande för TARPEYO®.
 • Calliditas meddelade att deras partner, Everest Medicines, erhållit godkännande av den kinesiska läkemedelsmyndigheten för Nefecon.
 • Stille förvärvade det tyska instrumentbolaget Fehling för 36 meur samt meddelade avsikt att genomföra en nyemission om ca 425 mkr. Linc investerade ca 12 mkr i emissionen.
 • Part Production Sweden förvärvade det brittiska bolaget Richardsons Healthcare för ca 44 mkr.
 • Initiator Pharma rapporterade positiva, statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta fas IIb-effektdata för pudafensine.
 • Fluoguide meddelade att FG001 nått det primära målet i fas 2b-studien i aggressiv hjärncancer.
 • Index Pharmaceuticals meddelade att man avbryter fas-3 programmet med Cobitolimod efter rekommendation från den oberoende dataövervakningskommittén.
 • Medivir genomförde en företrädesemission om 129 mkr före emissionskostnader. Linc tecknade aktier för totalt 15,8 mkr i emissionen.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2023 finns i bifogad PDF.