Lincs portföljbolag Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) meddelar idag positiva topline-resultat från bolagets fas II-studie avseende bolagets läkemedelskandidat linaprazan glurate som utvecklas för behandling av måttlig till svår erosiv gastroesofageal refluxsjukdom ("eGERD").

Studiens primära mål är att stödja valet av dos av linaprazan glurate för fas III-studier, genom central bedömning av fyra veckors endoskopisk läkning av eGERD, med säkerhet och tolerabilitet som sekundära mål.
 
Studien visade att för patienter med måttlig till svår eGERD var den högsta läkningsgraden efter fyra veckor för en dosgrupp med linaprazan glurate 89%, jämfört med 38% i referensgruppen som behandlades med lansoprazol. Linaprazan glurate tolererades dessutom i allmänhet väl och säkerhetsdatan var jämförbar med lansoprazols.
 
"Att leverera denna högre läkningsgrad, 89% mot 38%, i kombination med en bra säkerhetsprofil, för vår primära patientpopulation, patienter med måttlig till svår eGERD, redan efter fyra veckor, jämfört med lansoprazol är en stor bedrift, speciellt för en marknad där de flesta patienterna beräknas läka på åtta veckor. Resultaten från studien ger oss självförtroende i planeringen av det kommande fas III-programmet och är ett viktigt steg mot att driva ett paradigmskifte i behandlingen av magsyrarelaterade sjukdomar”, säger Christer Ahlberg, vd för Cinclus Pharma.

För vidare information se www.cincluspharma.com.