Avkastningen på substansvärdet var -3,8% det andra kvartalet 2021 och -5,1% det första halvåret 2021.

 • Substansvärdet uppgick till 3 535 Mkr (1 881 Mkr) per den 30 juni 2021 (61,0 kronor per aktie), en minskning om 128 mkr under halvåret, varav -93 mkr under andra kvartalet (justerat för nyemissionen).
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -3,8% (12,3%) under det andra kvartalet.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -5,1% (13,3%) under det första halvåret.
 • Resultat i kronor per aktie under det andra kvartalet uppgick till -2,1 (5,2).
 • Resultat i kronor per aktie under det första halvåret uppgick till -3,0 (5,5).
 • Lincs aktie noterades på Nasdaq Stockholm och en nyemission om 1 200 mkr genomfördes.
 • Företrädesemissionen i OssDsign slutfördes och Linc investerade totalt 24 mkr.
 • Linc investerade 17 mkr i en riktad emission samt utfärdade teckningsåtagande i kommande företrädesemission i Initiator Pharma.
 • Linc investerade 5 mkr i en riktad emission i Fluoguide.
 • Emissionen i Gesynta genomfördes under juni och Linc investerade 12 mkr.
 • Linc förvärvade ytterligare aktier i Calliditas under andra kvartalet för 11 mkr.
 • Linc förvärvade ytterligare aktier i OncoZenge under andra kvartalet för 4 mkr.

Händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen i Initiator Pharma slutförs och Linc tilldelas ca 1 miljon aktier för 3,9 mkr.
 • Stille förvärvar det Schweiziska bolaget S&T.
 • Sedana erhåller positivt utfall i sin regulatoriska registreringsansökan i EU för Sedaconda.
 • Calliditas ingår licensavtal med Stada avseende Nefecon i EES, Schweiz och Storbritannien.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2021 finns i bifogad PDF.