Avkastningen på substansvärdet var -3,5% det andra kvartalet 2023 och 5,8% under första halvåret 2023.

 • Substansvärdet uppgick till 3 080 Mkr (2 860 Mkr) per den 30 juni 2023 (53,1 kronor per aktie), en minskning om 112 mkr (-370 mkr) under det andra kvartalet och en ökning om 168 mkr (-774 mkr) under halvåret.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -3,5% (-11,5%) under det andra kvartalet 2023.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 5,8% (-21,3%) under det första halvåret 2023.
 • Resultat i kronor per aktie under det andra kvartalet 2023 uppgick till -1,9 (-6,4).
 • Resultat i kronor per aktie under det första halvåret 2023 uppgick till 2,9 (-13,4).
 • Calliditas skickade in den kompletterade ansökan till FDA för fullständigt godkännande av TARPEYO i USA.
 • InDex meddelade att ett licensavtal har ingåtts med Viatris Pharmaceutical för att registrera och kommersialisera cobitolimod i Japan för behandling av ulcerös kolit. Avtalet, inklusive milstolpsbetalningar, är värt upp till 50 miljoner USD, exklusive royalties.
 • Initiator Pharma meddelade positiva och statistiskt signifikanta kliniska effektdata vid psykogenetisk erektil dysfunktion (ED). Inga observationer av allvarliga eller kritiska biverkningar i den kliniska fas IIa-studien av IP2018 hos patienter med mild till måttlig ED noterades.
 • Egetis Therapeutics meddelade att diskussioner med en potentiell uppköpare har avslutats utan resultat.
 • Mindre investeringar gjordes i Xbrane Biopharma och Synartro.
 • En mindre post i Stille avyttrades till en ny internationell investerare.

Händelser efter periodens utgång

Linc investerade 1,8 mkr i ett konvertibelt brygglån till Gesynta Pharma.

Linc investerade 10,0 mkr i ett konvertibelt brygglån till Cinclus Pharma.

Linc investerade 2,2 mkr i en riktad emission om totalt 15 mkr i Fluoguide.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2023 finns i bifogad PDF.