Avkastningen på substansvärdet var 1,7% det första kvartalet 2024.

  • Substansvärdet uppgick till 3 590 mkr (3 189 mkr) per den 31 mars 2024 (62,0 kronor per aktie), en ökning om 61 mkr (280 mkr) under det första kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 1,7% (9,6%) under det första kvartalet.
  • Resultat i kronor per aktie under det första kvartalet uppgick till 1,1 (4,8).
  • Calliditas meddelade att FDA har medgett en period av sju års marknadsexklusivitet för TARPEYO®, till och med december 2030.
  • Ninex (fd. Part Production Sweden) förvärvade patientpositioneringsbolaget MediPlac i Tyskland för c. 65 mkr. Linc lånade ut 20 mkr i form av aktieägarlån för att finansiera förvärvet.
  • MedCap förvärvade Kompany AS, ett bolag inom välfärdsteknologi för kommunikation och social interaktion för 20 mnok.
  • Medivir genomförde en riktad emission om 20 mkr till Hallberg Management AB samt presenterade ytterligare positiva data från den pågående 1b/2a studien.
  • OssDsign meddelade att 12-månadersresultaten från den kliniska studien TOP FUSION har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biomedical Journal of Scientific & Technical Research.
  • Emissionen i Oncorena om 20 mkr slutfördes. Linc investerade 8,8 mk och ägandet uppgår till 17,4%.

 
Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2024 finns i bifogad PDF.