Linc, investerar i ACE Health AB (Advanced Clinical Evaluations) som är ett innovativt företag som tillhandahåller hjärtdiagnostik för sjukvården. I samband med investeringen meddelar ACE Health att man förvärvar Fysiologic Group B.V., ett medicintekniskt bolag specialiserat på EKG-diagnostik baserat i Amsterdam, Nederländerna.

ACE Health blir genom investeringen ett nytt onoterat portföljbolag i Lincs portfölj. Efter transaktionen äger Linc 50% av bolaget. Övriga ägare är bolagets grundare med mångårig erfarenhet och erkänd områdeskompetens inom såväl teknologi som praktiskt kliniskt arbete.

ACE Health fokuserar på att optimera vårdprocesser och förkorta väntetiderna för diagnos inom kardiologi. Genom förvärvet av Fysiologic tar bolaget ett betydande steg framåt i ambitionen att bli en global ledare inom hjärtdiagnostik för sjukvården. Dessutom skapas förutsättningar för fortsatt internationell expansion med utgångspunkt från Fysiologics etablerade kvalitetsarbete, långsiktiga kundrelationer och högspecialiserade team.

2023 omsatte Fysiologic EUR 6,0m med EBITDA-resultat på EUR 1,4m. Bolaget är baserat i Amsterdam med ca 70 medarbetare som, bland annat, analyserar tusentals EKG per dag åt ledande europeiska sjukhus. ACE Health är baserat i Stockholm och grundades under 2023 av Alex Ahlén och Karsten Hoppe med mångårig erfarenhet från bland annat Johnson & Johnson och Philips Healthcare, samt Anders Englund; docent och överläkare i kardiologi, tillika grundare av Capio Arytmi Center. 

"Vi har enorm respekt för vad Fysiologic har åstadkommit under sina nästan 50 år i branschen. Bolaget är Europas ledande aktör inom hjärtdiagnostiska analyser till sjukvården. Vi hoppas kunna föra detta arv vidare tillsammans med alla dedikerade medarbetare och därmed bidra till patienters ökade välbefinnande”, säger Alex Ahlén, grundare och VD för ACE Health AB.

”Vi är stolta och glada över möjligheten att tillsammans med grundarna av ACE Health vara delaktiga i ett bolag med ambitionen att skapa den ledande aktören inom ett område där vi ser stora möjligheter att fortsätta växa kraftigt såväl organiskt såväl som genom ytterligare strategiska förvärv”, säger Karl Tobieson, VD för Linc.

Anders Englund, överläkare och docent i kardiologi med expertis inom elektrofysiologi kommenterar:

”Sjukvården genomgår just nu en spännande förändring där tekniska framsteg bland annat möjliggör överföring av EKG-data mellan vårdgivare och externa specialister. Det är en välkommen utveckling då många patienter med hjärtsjukdomar idag tvingas vänta alldeles för länge på sin diagnos. Med de tjänster som ACE och Fysiologic erbjuder kan EKG analyseras på distans med hög medicinsk kvalitet, vilket avlastar vården och ger fler patienter tillgång till snabbare diagnos och behandling.”