Linc och Fåhraeus Startup and Growth AB investerar gemensamt 18 miljoner kronor i läkemedelsbolaget Melius Pharma AB:s verksamhet och kliniska fas IIa studie av läkemedelskandidaten ME-015 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). I det fall den initiala delen av projektet ger positivt utfall har parterna för avsikt att investera ytterligare 22 miljoner kronor för att slutföra studien. Lincs investering i den första delen uppgår till 9,9 miljoner kronor och investeringen i den andra delen uppgår till 12,1 miljoner kronor.

Investeringarna baseras på en s.k. pre-money värdering om 28 miljoner kronor. Förutsatt att båda finansieringarna genomförs uppgår Lincs totala investering till 22 miljoner kronor och resulterar i en ägarandel om drygt 30%.

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en ovanlig sjukdom som gör att ärrvävnad bildas i lungorna, med medföljande minskning av lungvolymen. De vanligaste symptomen är kronisk hosta samt andningsbesvär med stora negativa livskvalitetsimplikationer.

”Melius Pharma är ett projekt med en attraktiv riskprofil och ett starkt team med stor och relevant erfarenhet. Den kommersiella potentialen är stor och säkerhetsdata från över 20 års kliniskt användande samt explorativa effektdata från kliniska såväl som prekliniska studier reducerar dessutom utvecklingsriskerna i projektet. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med teamet och övriga ägare skapa värde under bolagets nästa utvecklingsfas.”