Linc och det delägda bolaget Part Production Sweden samt Lantmännen säljer det gemensamägda veterinärgrossistbolaget Swevet till MWI Animal Health, en ledande distributör av produkter och tjänster för djurs hälsa som är del av AmerisourceBergen. Försäljningen kommer att leda till en reavinst i Linc samt i det 50% ägda bolaget Part Production. Försäljningen leder till en mindre positiv påverkan på Lincs resultat och substansvärde.

Swevet har sedan Lincs investering 2012 vuxit kraftigt med stigande lönsamhet och etablerat sig som Sveriges ledande fristående grossistverksamhet inom djurhälsa. För att ta nästa steg i bolagets utveckling utgör AmerisourceBergen, med tanke på sina egna lösningar för djurs hälsa samt sininternationella närvaro, en utmärkt ägare för bolaget.

”Swevet har under Lincs ägande utvecklats till en ledande verksamhet inom veterinärgrossistbranschen. Vi är mycket glada och stolta över att nu realisera resultatet av ett framgångsrikt företagsbyggande tillsammans Lantmännen, Part Production Sweden och bolagets ledning. Genom affären får bolaget ett industriellt ägande som skapar stora möjligheter för en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget”, säger Karl Tobieson, verkställande direktör i Linc.