Det totala antalet aktier och röster i Linc AB (publ), org.nr 556232-0811 (”Linc”), har under juni månad ändrats till följd av att 17 910 447 nya aktier har emitterats i samband med en nyemission samt upptagande till handel av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Linc per den 30 juni 2021 till 57 910 447. Genom nyemissionen har Lincs aktiekapital ökat med 1 791 044,7 kronor och uppgår per den 30 juni 2021 därmed till 5 791 044,7 kronor.