Lincs substansvärde per den 31 maj 2021 uppgick till 61,9 kr per aktie. Det redovisade substansvärdet tar ej hänsyn till pågående nyemission med likviddag efter den 31 maj 2021.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2021

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 23% 6,5 7 812 500 50,9 1,3
Arcoma 27% 18,8 3 445 131 64,6 1,6
Calliditas Therapeutics 10% 126,0 5 136 108 647,1 16,2
FluoGuide 7% 98,5 771 130 76,0 1,9
InDex Pharmaceuticals 13% 1,6 69 920 567 113,4 2,8
Initiator Pharma 13% 5,1 4 729 729 24,1 0,6
MedCap 20% 219,0 2 965 946 649,5 16,2
Medivir 10% 8,4 5 840 172 49,0 1,2
OncoZenge 9% 10,1 1 088 063 10,9 0,3
OssDsign 5% 8,4 3 071 510 25,7 0,6
Sedana Medical 8% 83,0 7 598 804 630,7 15,8
Stille 42% 124,5 2 036 355 253,5 6,3
Noterade innehav       2 595,6 64,9
Animal Probiotics 20%     0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11%     0,0 0,0
Cinclus Pharma 3%     20,4 0,5
Epicyt Pharma 6%     1,3 0,0
Gesynta Pharma 14%     40,0 1,0
Linc Ägande 100%     0,0 0,0
nWise Ägare 50%     6,3 0,2
Part production 50%     35,8 0,9
Sciety 7%     3,0 0,1
Sixera Pharma 10%     10,0 0,3
Swevet 27%     14,0 0,3
Synartro 15%     6,8 0,2
Onoterade innehav       138,2 3,5
           
Övriga tillgångar och skulder       -258,4 -6,5
           
Substansvärde       2 475,4 61,9