Lincs substansvärde per den 31 juli 2021 uppgick till 63,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,1%.

Substansvärdets fördelning den 31 juli 2021

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 6,5 8 212 500 53,2 0,9
Arcoma 27% 19,0 3 445 131 65,5 1,1
Calliditas Therapeutics 10% 126,4 5 136 108 649,2 11,2
FluoGuide 7% 86,2 771 130 66,5 1,1
InDex Pharmaceuticals 13% 1,5 69 920 567 106,6 1,8
Initiator Pharma 13% 5,3 4 729 729 25,0 0,4
Initiator Pharma BTA na 5,4 1 051 052 5,7 0,1
MedCap 20% 205,5 2 965 946 609,5 10,5
Medivir 10% 9,9 5 840 172 57,8 1,0
OncoZenge 10% 13,1 1 191 607 15,6 0,3
OssDsign 5% 9,9 3 071 510 30,4 0,5
Sedana Medical 8% 85,5 7 598 804 649,7 11,2
Stille 42% 149,0 2 036 355 303,4 5,2
Noterade innehav       2 638,0 45,6
Animal Probiotics 20%     0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11%     0,0 0,0
Cinclus Pharma 3%     25,7 0,4
Epicyt Pharma 10%     2,6 0,0
Gesynta Pharma 13%     52,5 0,9
Linc Ägande 100%     0,0 0,0
nWise Ägare 50%     6,3 0,1
Part production 50%     35,8 0,6
Sciety 7%     3,0 0,1
Sixera Pharma 10%     10,0 0,2
Swevet 27%     14,0 0,2
Synartro 15%     6,8 0,1
Onoterade innehav       157,3 2,7
           
Övriga tillgångar och skulder       886,0 15,3
           
Substansvärde       3 681,2 63,6

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, klockan 08:00 CEST den 3 augusti 2021.