Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%.

Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2021

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 6,5 8 212 500 53,7 0,9
Arcoma 27% 16,8 3 445 131 57,7 1,0
Calliditas Therapeutics 10% 120,6 5 486 108 661,6 11,4
FluoGuide 7% 107,6 771 130 83,0 1,4
InDex Pharmaceuticals 13% 1,5 69 920 567 107,0 1,8
Initiator Pharma 13% 8,6 5 780 781 49,7 0,9
MedCap 20% 217,0 2 965 946 643,6 11,1
Medivir 10% 10,5 5 840 172 61,4 1,1
OncoZenge 10% 13,5 1 191 607 16,0 0,3
OssDsign 5% 9,5 3 071 510 29,1 0,5
Sedana Medical 8% 95,0 7 598 804 721,5 12,5
Stille 41% 145,5 2 036 355 296,3 5,1
Noterade innehav       2 780,7 48,0
Animal Probiotics 20%     0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11%     0,0 0,0
Cinclus Pharma 3%     25,7 0,4
Epicyt Pharma 10%     2,6 0,0
Gesynta Pharma 13%     52,5 0,9
Linc Ägande 100%     0,0 0,0
nWise Ägare 50%     6,3 0,1
Part production 50%     35,8 0,6
Sciety 7%     3,0 0,1
Sixera Pharma 10%     10,0 0,2
Swevet 27%     14,0 0,2
Synartro 15%     7,9 0,1
Onoterade innehav       158,3 2,7
           
Övriga tillgångar och skulder       822,7 14,2
           
Substansvärde       3 761,7 65,0