Lincs substansvärde per den 31 oktober 2021 uppgick till 59,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%.

Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2021

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 6,7 8 212 500 54,9 0,9
Arcoma 26% 13,8 3 445 131 47,5 0,8
Calliditas Therapeutics 10% 67,9 5 486 108 372,5 6,4
FluoGuide 7% 88,4 771 130 68,2 1,2
InDex Pharmaceuticals 13% 1,4 69 920 567 97,2 1,7
Initiator Pharma 13% 9,2 5 780 781 53,2 0,9
MedCap 20% 200,0 2 965 946 593,2 10,2
Medivir 10% 9,8 5 840 172 57,2 1,0
OncoZenge 10% 11,0 1 191 607 13,1 0,2
OssDsign 5% 8,2 3 071 510 25,1 0,4
Sedana Medical 8% 85,3 7 598 804 647,8 11,2
Stille 41% 149,0 2 036 355 303,4 5,2
Noterade innehav       2 333,2 40,3
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 3% 28,3 0,5
Epicyt Pharma 10% 2,6 0,0
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
nWise Ägare 50% 6,3 0,1
Part production 50% 51,6 0,9
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 22,2 0,4
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       196,9 3,4
Övriga tillgångar och skulder     885,1 15,3
Substansvärde 3 415,1 59,0