Lincs substansvärde per den 30 november 2021 uppgick till 59,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 0,7%.

Substansvärdets fördelning den 30 november 2021

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 4,9 8 212 500 40,1 0,7
Arcoma 26% 12,3 3 445 131 42,4 0,7
Calliditas Therapeutics 10% 84,6 5 486 108 464,1 8,0
FluoGuide 7% 89,7 771 130 69,2 1,2
InDex Pharmaceuticals 13% 1,5 69 920 567 105,0 1,8
Initiator Pharma 13% 8,2 5 780 781 47,3 0,8
MedCap 20% 179,2 2 965 946 531,5 9,2
Medivir 10% 10,3 5 840 172 60,3 1,0
OncoZenge 10% 10,9 1 191 607 12,9 0,2
OssDsign 5% 7,9 3 071 510 24,2 0,4
Sedana Medical 8% 90,1 7 598 804 684,7 11,8
Stille 41% 148,0 2 036 355 301,4 5,2
Noterade innehav       2 383,0 41,2
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 3% 32,5 0,6
Epicyt Pharma 10% 2,6 0,0
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
nWise Ägare 50% 6,3 0,1
Part production 50% 51,6 0,9
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 22,2 0,4
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       201,1 3,5
Övriga tillgångar och skulder     854,4 14,8
Substansvärde 3 438,5 59,4