Lincs substansvärde per den 31 januari 2022 uppgick till 56,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -9,2%.

Substansvärdets fördelning den 31 januari 2022

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 4,6 8 212 500 37,7  0,7
Arcoma 26% 11,5 3 445 131 39,4  0,7
Calliditas Therapeutics 10% 97,5 5 486 108 534,9  9,2
FluoGuide 7% 82,4 771 130 63,5  1,1
InDex Pharmaceuticals 13% 1,6 69 920 567 111,9  1,9
Initiator Pharma 13% 8,1 5 780 781 46,7  0,8
MedCap 20% 161,6 2 965 946 479,3  8,3
Medivir 12% 8,2 6 840 172 56,2  1,0
OncoZenge 10% 10,2 1 191 607 12,2  0,2
OssDsign 5% 7,7 3 071 510 23,6  0,4
Sedana Medical 8% 74,6 8 064 804 601,6  10,4
Stille 41% 133,5 2 036 355 271,9  4,7
Noterade innehav       2 278,9 39,4
Animal Probiotics 20%     0,7  0,0
Athera Biotechnologies 11%     0,0  0,0
Cinclus Pharma 4%     32,5  0,6
Epicyt Pharma 12%     4,1  0,1
Gesynta Pharma 13%     52,5  0,9
Linc Ägande 100%     0,0  0,0
nWise Ägare 50%     7,0  0,1
Oncorena 15%     28,9  0,5
Part production 50%     51,6  0,9
Sciety 7%     3,0  0,1
Sixera Pharma 10%     10,0  0,2
Swevet 27%     22,2  0,4
Synartro 23%     19,6  0,3
Onoterade innehav       232,2 4,0
           
Övriga tillgångar och skulder       786,2 13,6
           
Substansvärde       3 297,5 56,9