Lincs substansvärde per den 28 februari 2022 uppgick till 54,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -4,4%.

Substansvärdets fördelning den 28 februari 2022

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 4,3 8 212 500 35,2  0,6
Arcoma 26% 10,7 3 445 131 36,7  0,6
Calliditas Therapeutics 10% 94,8 5 486 108 520,1  9,0
FluoGuide 7% 64,0 771 130 49,4  0,9
InDex Pharmaceuticals 13% 1,3 69 920 567 89,5  1,5
Initiator Pharma 13% 8,3 5 780 781 48,0  0,8
MedCap 20% 158,6 2 965 946 470,4  8,1
Medivir 12% 7,9 6 840 172 53,7  0,9
OncoZenge 10% 8,6 1 191 607 10,2  0,2
OssDsign 5% 6,3 3 071 510 19,3  0,3
Sedana Medical 8% 68,7 8 064 804 553,6  9,6
Stille 41% 116,0 2 036 355 236,2  4,1
Noterade innehav       2 122,3 36,6
Animal Probiotics 20%     0,7  0,0
Athera Biotechnologies 11%     0,0  0,0
Cinclus Pharma 4%     32,5  0,6
Epicyt Pharma 12%     4,1  0,1
Gesynta Pharma 13%     52,5  0,9
Linc Ägande 100%     0,0  0,0
nWise Ägare 50%     7,0  0,1
Oncorena 15%     28,9  0,5
Part production 50%     51,6  0,9
Sciety 7%     3,0  0,1
Sixera Pharma 10%     10,0  0,2
Swevet 27%     22,2  0,4
Synartro 23%     19,6  0,3
Onoterade innehav       232,2 4,0
           
Övriga tillgångar och skulder       798,8 13,8
           
Substansvärde       3 153,3 54,5