Lincs substansvärde per den 31 maj 2022 uppgick till 51,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,9%.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 2,9 8 212 500 24,1 0,4
Arcoma 26% 8,2 3 445 131 28,3 0,5
Calliditas Therapeutics 10% 87,4 5 486 108 479,5 8,3
Egetis Therapeutics 3% 4,1 6 432 021 26,0 0,4
FluoGuide 7% 53,2 819 630 43,6 0,8
InDex Pharmaceuticals 13% 1,2 69 920 567 82,8 1,4
Initiator Pharma 13% 7,4 5 780 781 42,9 0,7
MedCap 20% 182,6 2 965 946 541,6 9,4
Medivir 12% 7,8 6 840 172 53,4 0,9
OncoZenge 10% 2,7 1 191 607 3,2 0,1
OssDsign 5% 5,5 3 071 510 16,9 0,3
Sedana Medical 9% 35,5 9 214 804 327,1 5,6
Stille 41% 127,5 2 036 355 259,6 4,5
Noterade innehav       1 929,0 33,3
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 4% 46,6 0,8
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 53,9 0,9
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 25,1 0,4
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       261,3 4,5
Övriga tillgångar och skulder     776,9 13,4
Substansvärde 2 967,3 51,2