Lincs substansvärde per den 31 juli 2022 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 5,2%.

Substansvärdets fördelning den 31 juli 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 2,1 8 212 500 17,2 0,3
Arcoma 26% 7,3 3 445 131 25,2 0,4
Calliditas Therapeutics 9% 95,6 5 486 108 524,5 9,1
Egetis Therapeutics 3% 4,1 6 432 021 26,4 0,5
FluoGuide 7% 48,5 819 630 39,8 0,7
InDex Pharmaceuticals 13% 1,1 69 920 567 74,0 1,3
Initiator Pharma 19% 7,8 10 091 219 78,7 1,4
MedCap 20% 218,0 2 965 946 646,6 11,2
Medivir 12% 8,2 6 840 172 56,1 1,0
OncoZenge 10% 3,2 1 170 607 3,7 0,1
OssDsign 5% 4,2 3 071 510 12,8 0,2
Sedana Medical 10% 27,7 10 111 030 279,7 4,8
Stille 41% 114,0 2 036 355 232,1 4,0
Noterade innehav       2 016,8 34,8
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 4% 49,5 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 53,9 0,9
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 25,1 0,4
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       264,2 4,6
Övriga tillgångar och skulder     725,8 12,5
Substansvärde 3 006,8 51,9