Lincs substansvärde per den 31 augusti 2022 uppgick till 51,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -1,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2022

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare 24% 2,4 8 212 500 19,3 0,3
Arcoma 26% 7,2 3 445 131 24,9 0,4
Calliditas Therapeutics 9% 87,5 5 486 108 480,0 8,3
Egetis Therapeutics 3% 3,8 6 432 021 24,2 0,4
FluoGuide 7% 46,5 819 630 38,1 0,7
InDex Pharmaceuticals 13% 1,1 69 920 567 79,4 1,4
Initiator Pharma 19% 7,9 10 091 219 79,5 1,4
MedCap 20% 213,5 2 965 946 633,2 10,9
Medivir 12% 7,7 6 840 172 52,7 0,9
OncoZenge 10% 4,3 1 170 607 5,0 0,1
OssDsign 5% 4,1 3 071 510 12,4 0,2
Sedana Medical 10% 25,1 10 111 030 253,8 4,4
Stille 41% 118,0 2 036 355 240,3 4,1
Noterade innehav       1 943,0 33,6
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Athera Biotechnologies 11% 0,0 0,0
Cinclus Pharma 4% 49,5 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 52,5 0,9
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 7,0 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 55,9 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 29,2 0,5
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       270,3 4,7
Övriga tillgångar och skulder     740,5 12,8
Substansvärde 2 953,8 51,0