Lincs substansvärde per den 31 januari 2023 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 3,3%.

Substansvärdets fördelning den 31 januari 2023

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 8,9 3 445 131 30,7 0,5
Calliditas Therapeutics 10% 99,2 5 962 312 591,2 10,2
Egetis Therapeutics 3% 6,3 7 532 021 47,1 0,8
FluoGuide 7% 59,9 819 630 49,1 0,8
InDex Pharmaceuticals 13% 0,5 69 920 567 32,4 0,6
Initiator Pharma 19% 6,3 10 091 219 63,2 1,1
MedCap 20% 231,5 2 965 946 686,6 11,9
Medivir 12% 9,2 6 840 172 62,9 1,1
OncoZenge 10% 6,3 1 170 607 7,4 0,1
OssDsign 5% 5,5 3 839 387 21,2 0,4
Sedana Medical 10% 23,0 10 111 030 232,6 4,0
Stille 41% 112,5 2 036 355 229,1 4,0
Noterade innehav       2 053,3 35,5
Alder Therapeutics 14% 10,0 0,2
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,5 0,1
Gesynta Pharma 13% 26,2 0,5
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 8,1 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production Sweden 50% 56,3 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet 27% 29,2 0,5
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       257,6 4,4
Övriga tillgångar och skulder     695,9 12,0
Substansvärde 3 006,8 51,9