Lincs substansvärde per den 28 februari 2023 uppgick till 52,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,2%.

Substansvärdets fördelning den 28 februari 2023

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 10,1 3 445 131 34,6 0,6
Calliditas Therapeutics 10% 99,0 5 962 312 590,3 10,2
Egetis Therapeutics 3% 5,1 7 532 021 38,4 0,7
FluoGuide 7% 99,4 819 630 81,5 1,4
InDex Pharmaceuticals 13% 0,4 69 920 567 28,6 0,5
Initiator Pharma 19% 5,8 10 091 219 58,5 1,0
MedCap 20% 239,5 2 965 946 710,3 12,3
Medivir 12% 8,4 6 840 172 57,5 1,0
OncoZenge 10% 5,6 1 170 607 6,6 0,1
OssDsign 5% 5,8 3 839 387 22,4 0,4
Sedana Medical 10% 23,1 10 111 030 233,4 4,0
Stille 40% 114,0 2 027 585 231,1 4,0
Noterade innehav       2 093,2 36,1
Akiram Therapeutics 16% 20,0 0,3
Alder Therapeutics 14% 10,0 0,2
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9
Epicyt Pharma 12% 4,5 0,1
Gesynta Pharma 13% 26,2 0,5
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 8,1 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production Sweden 50% 56,4 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Swevet Holding (likvidation) 27% 1,3 0,0
Synartro 23% 19,6 0,3
Onoterade innehav       249,8 4,3
Övriga tillgångar och skulder     701,0 12,1
Substansvärde 3 043,9 52,6