Lincs substansvärde per den 31 maj 2023 uppgick till 55,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -2,1%.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2023

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Antal Aktier Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 7,2 3 445 131 24,8 0,4
Calliditas Therapeutics 10% 91,9 5 962 312 547,9 9,5
Egetis Therapeutics 3% 4,8 7 532 021 36,2 0,6
FluoGuide 7% 84,8 819 630 69,5 1,2
InDex Pharmaceuticals 13% 0,4 69 920 567 26,3 0,5
Initiator Pharma 19% 5,4 10 091 219 54,3 0,9
MedCap 20% 304,5 2 965 946 903,1 15,6
Medivir 12% 7,1 6 840 172 48,9 0,8
OncoZenge 10% 6,1 1 170 607 7,1 0,1
OssDsign 5% 5,0 3 839 387 19,0 0,3
Sedana Medical 10% 29,8 10 111 030 301,5 5,2
Stille 40% 110,5 2 027 585 224,0 3,9
Xbrane Biopharma 0% 81,4 125 000 10,2 0,2
Noterade innehav       2 273,0 39,3
Akriam Therapeutics 16% 20,0 0,3
Alder Therapeutics 20% 17,2 0,3
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9
Epicyt Pharma 13% 7,1 0,1
Gesynta Pharma 13% 26,2 0,5
Linc Ägande 100% 0,0 0,0
Melius Pharma 22% 9,9 0,2
nWise Ägare 50% 8,1 0,1
Oncorena 15% 28,9 0,5
Part production 50% 56,4 1,0
Sciety 7% 3,0 0,1
Sixera Pharma 10% 10,0 0,2
Synartro 26% 13,8 0,2
Onoterade innehav       252,4 4,4
Övriga tillgångar och skulder     684,9 11,8
Substansvärde 3 210,3 55,4