Lincs substansvärde per den 31 juli 2023 uppgick till 56,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +6,2%.

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 9,1 31,4  0,5
Calliditas Therapeutics 10% 102,4 610,5  10,5
C-RAD 1% 28,3 6,2  0,1
Egetis Therapeutics 3% 4,4 33,0  0,6
FluoGuide 7% 79,8 67,8  1,2
InDex Pharmaceuticals 13% 0,6 42,1  0,7
Initiator Pharma 19% 7,2 73,1  1,3
MedCap 20% 315,5 935,8  16,2
Medivir 12% 7,2 49,2  0,9
OncoZenge 10% 3,6 4,2  0,1
OssDsign 5% 6,1 23,3  0,4
Sedana Medical 10% 24,9 251,6  4,3
Stille 39% 112,5 222,5  3,8
Xbrane Biopharma 0% 75,0 9,4  0,2
Noterade innehav     2 360,0 40,8
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3
Alder Therapeutics 20%   17,2  0,3
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9
Epicyt Pharma 13%   7,1  0,1
Gesynta Pharma 13%   26,2  0,5
Linc Ägande 100%   0,0  0,0
Melius Pharma 22%   9,9  0,2
nWise Ägare 50%   8,1  0,1
Oncorena 15%   28,9  0,5
Part production 50%   56,4  1,0
Sciety 7%   3,0  0,1
Sixera Pharma 10%   10,0  0,2
Synartro 26%   13,8  0,2
Onoterade innehav     252,4 4,4
         
Övriga tillgångar och skulder     657,1 11,3
         
Substansvärde     3 269,5 56,5