Lincs substansvärde per den 31 augusti 2023 uppgick till 53,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -5,5%.

Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2023

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 7,3 25,1  0,4
Calliditas Therapeutics 10% 93,4 556,6  9,6
C-RAD 3% 30,9 32,8  0,6
Egetis Therapeutics 3% 4,4 33,2  0,6
FluoGuide 7% 94,6 80,4  1,4
InDex Pharmaceuticals 13% 0,8 57,8  1,0
Initiator Pharma 19% 7,9 79,7  1,4
MedCap 20% 282,5 837,9  14,5
Medivir 12% 7,3 50,2  0,9
OncoZenge 10% 2,4 2,8  0,0
OssDsign 5% 5,8 22,2  0,4
Sedana Medical 10% 19,8 200,2  3,5
Stille 39% 108,0 209,8  3,6
Xbrane Biopharma 0% 33,3 4,2  0,1
Noterade innehav     2 192,8 37,9
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3
Alder Therapeutics 20%   17,2  0,3
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9
Epicyt Pharma 13%   7,1  0,1
Gesynta Pharma 13%   26,2  0,5
Linc Ägande 100%   0,0  0,0
Melius Pharma 22%   9,9  0,2
nWise Ägare 50%   8,1  0,1
Oncorena 15%   28,9  0,5
Part production 50%   56,4  1,0
Sciety 7%   3,0  0,1
Sixera Pharma 10%   10,0  0,2
Synartro 26%   13,8  0,2
Zalvac 7%   5,0  0,1
Onoterade innehav     257,4 4,4
         
Övriga tillgångar och skulder     639,6 11,0
         
Substansvärde     3 089,8 53,4