Lincs substansvärde per den 31 oktober 2023 uppgick till 53,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +2,3%.

Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2023

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 7,9 27,0  0,5
Calliditas Therapeutics 10% 92,7 552,7  9,5
C-RAD 4% 34,7 44,9  0,8
Egetis Therapeutics 3% 4,6 34,8  0,6
FluoGuide 7% 87,8 74,6  1,3
InDex Pharmaceuticals 13% 0,7 51,9  0,9
Initiator Pharma 19% 9,4 94,9  1,6
MedCap 20% 284,5 843,8  14,6
Medivir 12% 7,0 48,1  0,8
OncoZenge 10% 2,6 3,1  0,1
OssDsign 5% 5,9 30,8  0,5
Sedana Medical 10% 20,9 211,3  3,6
Stille 39% 108,0 209,8  3,6
Xbrane Biopharma 0% 20,5 2,6  0,0
Noterade innehav     2 230,3 38,5
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3
Alder Therapeutics 20%   17,2  0,3
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9
Epicyt Pharma 13%   7,1  0,1
Gesynta Pharma 13%   21,0  0,4
Linc Ägande 100%   0,0  0,0
Melius Pharma 22%   9,9  0,2
nWise Ägare 50%   8,6  0,1
Oncorena 15%   28,9  0,5
Part production 50%   61,0  1,1
Sciety 7%   3,0  0,1
Sixera Pharma 10%   10,0  0,2
Synartro 26%   8,7  0,2
Zalvac 7%   5,0  0,1
Onoterade innehav     252,2 4,4
         
Övriga tillgångar och skulder     625,5 10,8
         
Substansvärde     3 108,0 53,7