Lincs substansvärde per den 30 november 2023 uppgick till 54,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,1%.

Substansvärdets fördelning den 30 november 2023

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma 26% 7,2 24,8  0,4
Calliditas Therapeutics 10% 93,5 557,2  9,6
C-RAD 4% 39,5 56,3  1,0
Egetis Therapeutics 3% 4,9 37,1  0,6
FluoGuide 7% 64,0 54,4  0,9
InDex Pharmaceuticals 13% 0,2 16,8  0,3
Initiator Pharma 19% 9,4 94,9  1,6
MedCap 20% 301,0 892,7  15,4
Medivir 12% 4,3 29,7  0,5
OncoZenge 10% 3,1 3,6  0,1
OssDsign 5% 6,3 33,1  0,6
Sedana Medical 10% 20,2 203,8  3,5
Stille 39% 134,5 261,3  4,5
Xbrane Biopharma 0% 8,0 1,0  0,0
Noterade innehav     2 266,7 39,1
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3
Alder Therapeutics 20%   17,2  0,3
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9
Epicyt Pharma 13%   7,1  0,1
Gesynta Pharma 13%   21,0  0,4
Linc Ägande 100%   0,0  0,0
Melius Pharma 22%   9,9  0,2
nWise Ägare 50%   8,6  0,1
Oncorena 15%   28,9  0,5
Part production 50%   61,0  1,1
Sciety 7%   3,0  0,1
Sixera Pharma 10%   10,7  0,2
Synartro 26%   8,7  0,2
Zalvac 7%   5,0  0,1
Onoterade innehav     252,9 4,4
         
Övriga tillgångar och skulder     621,9 10,7
         
Substansvärde     3 141,5 54,2