Lincs substansvärde per den 31 januari 2024 uppgick till 61,4 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +0,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 januari 2024

Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Andel
(%)
Arcoma 29% 9,4 35,5 0,6 1,0%
Calliditas Therapeutics 10% 113,7 677,9 11,7 19,1%
C-RAD 4% 46,5 66,4 1,1 1,9%
Egetis Therapeutics 3% 5,9 44,1 0,8 1,2%
FluoGuide 7% 65,0 57,2 1,0 1,6%
InDex Pharmaceuticals 13% 0,2 16,8 0,3 0,5%
Initiator Pharma 19% 8,1 81,9 1,4 2,3%
MedCap 20% 380,0 1 127,1 19,5 31,7%
Medivir 11% 3,2 41,5 0,7 1,2%
OncoZenge 10% 4,7 5,5 0,1 0,2%
OssDsign 5% 8,9 46,7 0,8 1,3%
Sedana Medical 10% 21,5 217,6 3,8 6,1%
Stille 23% 144,0 296,1 5,1 8,3%
Noterade innehav     2 714,2 46,9 76,3%
Akriam Therapeutics 16% 20,0 0,3 0,6%
Alder Therapeutics 20% 17,2 0,3 0,5%
Animal Probiotics 20% 0,7 0,0 0,0%
Cinclus Pharma 4% 51,1 0,9 1,4%
Epicyt Pharma 15% 8,8 0,2 0,2%
Gesynta Pharma 13% 21,0 0,4 0,6%
Linc Ägande 100% 0,1 0,0 0,0%
Melius Pharma 22% 9,9 0,2 0,3%
nWise Ägare 50% 9,2 0,2 0,3%
Oncorena 17% 37,6 0,6 1,1%
Part production 50% 67,2 1,2 1,9%
Sciety 7% 3,0 0,1 0,1%
Sixera Pharma 10% 10,7 0,2 0,3%
Synartro 26% 8,7 0,2 0,2%
Zalvac 7% 5,0 0,1 0,1%
Onoterade innehav     270,2 4,4 7,6%
Övriga tillgångar och skulder     572,6 9,9 16,1%
Substansvärde 3 557,0 61,4 100,0%