Lincs substansvärde per den 29 februari 2024 uppgick till 62,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +1,3%.

Substansvärdets fördelning den 29 februari 2024

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Andel 
(%)
Arcoma 29% 11,9 45,2  0,8 1,3%
Calliditas Therapeutics 10% 110,1 656,5  11,3 18,2%
C-RAD 4% 41,6 59,3  1,0 1,6%
Egetis Therapeutics 3% 6,5 49,0  0,8 1,4%
FluoGuide 7% 54,8 48,2  0,8 1,3%
InDex Pharmaceuticals 13% 0,3 19,3  0,3 0,5%
Initiator Pharma 19% 9,2 93,0  1,6 2,6%
MedCap 20% 403,0 1 195,3  20,6 33,2%
Medivir 11% 3,1 39,8  0,7 1,1%
OncoZenge 10% 3,8 4,5  0,1 0,1%
OssDsign 5% 8,9 46,6  0,8 1,3%
Sedana Medical 10% 16,3 164,5  2,8 4,6%
Stille 23% 164,0 337,2  5,8 9,4%
Noterade innehav     2 758,4 47,6 76,5%
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3 0,6%
Alder Therapeutics 20%   17,2  0,3 0,5%
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0 0,0%
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9 1,4%
Epicyt Pharma 15%   8,8  0,2 0,2%
Gesynta Pharma 13%   21,0  0,4 0,6%
Linc Ägande 100%   0,1  0,0 0,0%
Melius Pharma 22%   9,9  0,2 0,3%
nWise Ägare 50%   9,2  0,2 0,3%
Oncorena 17%   37,6  0,6 1,0%
Part production 50%   67,2  1,2 1,9%
Sciety 7%   3,0  0,1 0,1%
Sixera Pharma 10%   10,7  0,2 0,3%
Synartro 26%   8,7  0,2 0,2%
Zalvac 7%   5,0  0,1 0,1%
Onoterade innehav     270,2 4,7 7,5%
           
Övriga tillgångar och skulder     575,4 9,9 16,0%
           
Substansvärde     3 604,0 62,2 100,0%