Lincs substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 66,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 7,3%.

Substansvärdets fördelning den 30 april 2024

  Kapitalandel Aktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Andel 
(%)
Arcoma 29% 13,5 51,0  0,9 1,3%
Calliditas Therapeutics 10% 110,0 655,9  11,3 17,0%
C-RAD 8% 39,5 100,9  1,7 2,6%
Egetis Therapeutics 3% 6,4 48,1  0,8 1,2%
FluoGuide 7% 54,0 47,5  0,8 1,2%
InDex Pharmaceuticals 13% 0,4 27,5  0,5 0,7%
Initiator Pharma 18% 8,9 90,0  1,6 2,3%
MedCap 20% 435,5 1 291,7  22,3 33,5%
Medivir 11% 3,2 40,3  0,7 1,0%
OncoZenge 10% 3,7 4,4  0,1 0,1%
OssDsign 5% 9,7 51,1  0,9 1,3%
Sedana Medical 11% 22,7 244,5  4,2 6,3%
Stille 23% 201,0 413,3  7,1 10,7%
Noterade innehav     3 066,2 52,9 79,6%
Akriam Therapeutics 16%   20,0  0,3 0,6%
Alder Therapeutics 21%   17,7  0,3 0,5%
Animal Probiotics 20%   0,7  0,0 0,0%
Cinclus Pharma 4%   51,1  0,9 1,4%
Epicyt Pharma 15%   8,8  0,2 0,2%
Gesynta Pharma 13%   21,0  0,4 0,6%
Linc Ägande 100%   0,1  0,0 0,0%
Melius Pharma 22%   9,9  0,2 0,3%
nWise Ägare 50%   9,2  0,2 0,3%
Oncorena 17%   37,6  0,6 1,0%
Part production 50%   67,2  1,2 1,9%
Sciety 7%   3,0  0,1 0,1%
Sixera Pharma 10%   10,7  0,2 0,3%
Synartro 26%   8,7  0,2 0,2%
Zalvac 7%   5,0  0,1 0,1%
Onoterade innehav     270,8 4,7 7,0%
           
Övriga tillgångar och skulder     516,2 8,9 13,4%
           
Substansvärde     3 853,2 66,5 100,0%